Driepoot

Om ons 60 jarig bestaan te vieren brengt Scouts Juventa Merchtem zijn eigen bier uit!

Bestellen kan je doen via onderstaande knop

Naar het bestelformulier
Driepoot in dozen
Driepoot het bier
Driepoot het bier
driepoot

Zoals Jean-Paul Van der Elst het verwoordt

60 Jaar Scouts Juventa

De skoet’n beston al sesteg jaar
Op eule manier, giëne groëte zjaar
Mou creatief, plezant en hiël ludiek
Willen ze da vieren mè veel muziek

Sjorren dat werre ze noët muug
En veu e spelleken es ’t noët te vruug
En as ze op kamp zijn es da zoë plezant
Mou iëts moet toch de vlag geplant.

Op eulen totem zijn ze allemaa fier
Braven Bever of Mottege Mier
Zoinige Ziëbra of Grune Giraf
Vè gans heule leiven, da d’es straf!

Vè dei sesteg jaar te vieren,
Doën z’iet me straffe bieren,
Ze mouke zelf een bierke fain,
’t Zal smouken want ’t zal lekker zain.

‘Draapoët’ zal da bierken noemen
Drinkt ni te veel of aa koppeke ga zoemen
Mou veu da ‘k et vergeet, zegge ‘k agaa
Santé beste skoeten, proficiat allemaa!